За Нас

Гражданско сдружение „Знаме” е неправителствено сдружение с нестопанска цел със седалище в Димитровград, основано през месец  юни 2015-та година за неопределен период от време. Занимава се с осъществяването, опазване и по-нататъшното развитие на правата и културната идентичност на българското национално малцинство на територията на Република Сърбия. Сдружението осъществява целите си в областта на публичното информиране. Целите на Сдружението са реализацията на човешките и малцинствени права и свободи, обмен на идеи и мнения, поддържане на ценностите на демократичното общество, подобряване на политическата, полна, междуетническа и религиозна толерантност и разбирателство, опазването на националната идентичност на националното малцинство, както и  предоставяне на аудио и аудио-визуални медийни услуги и обявяване на електронни издания като услуга от обществен интерес.