КОНТАКТИ

Гражданско сдружение „Знаме”

Димитровград Площад Др Зоран Джинджич  2

Председател:

Весна Алексов

тел: +381 64 28 39 201