РЕАЛИЗИРАНИ ДВЕ ХУМАНИТАРНИ КАМПАНИИ

По време на мероприятието „Дните на царибродската шушеница“ Фондация „Представи си живота“ организира хуманитарна кампания чрез продажба на домашно приготвени

Read more