В ДИМИТРОВГРАД В СЪБОТА БЕ СФОРМИРАНА КОМПАНИЯТА ТРЕЙС СЪРБИЯ, КЛОН НА БЪЛГАРСКАТА КОМАПНИЯ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Димитровград в събота бе домакин на представители на българската компания Трейс Груп Холд, които избраха точно в Димитровград да подпишат

Read more