ООН ЩЕ ОДОБРЯВА ПРИОРИТЕТНО ПРОЕКТИ ПО ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

Генералното консулство на Република България в Ниш съобщи, че на предстоящата сесия на дирекцията на ООН и Сътрудничество за развитие

Read more

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НИШ – СЪОБЩЕНИЕ

Генералното консулство на Република България в Ниш съобщи, че на предстоящата сесия на дирекцията на ООН и Сътрудничество за развитие

Read more

СЪОБЩЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРА ПО ТРАФИКА И ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

С цел по-лесно изпълнение на строителните работи по реконструкцията на моста на ул. „Пастерова“ общинската администрация призова собствениците на моторни

Read more

СЪОБЩЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРА ПО ТРАФИКА И ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД САША МАРКОВ

С цел по-лесно изпълнение на строителните работи по реконструкцията на моста на ул. „Пастерова“ общинската администрация призова собствениците на моторни

Read more

ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛАЦ ОТПРАВИХА СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ

От публичното предприятие Комуналац отправиха съобщение до гражданите с молба да паркират колите си по-внимателно в тесните улички в града,

Read more