СЪС ВТОРАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2018 ИЗВЪРШЕНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТАВАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

Една от най-важните теми на вчерашната сесия на Общинския съвет беше предложението за втората поправка в бюджета на общината за

Read more

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Днес се проведе сесия на Общинския съвет Димитровград. Сред темите по които се произнесоха съветниците бяха и доклада за реализация

Read more

НА ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ В ТОЗИ СЪСТАВ, ОТ ОБЩО 19, ПРИСЪВТВАХА 13 ЧЛЕНОВЕ, 9 ОТ БОСИЛЕГРАД И 4 ОТ ДИМИТРОВГРАД

В Димитровград се проведв сесия на Националният съвет на българското национално малцинство, на която бе разгледано състоянието в четирите сфери,

Read more

ЗА 24-ти ЮЛИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-МНОГО, ОБЩО ШЕСТ ТОЧКИ СА ИЗ ОБЛСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

За 24-ти юли е насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Най-много, общо шест точки са

Read more

СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНА

Днес се проведе сесия на общинския парламент, на която бе прието проекторешението на  консолидирания бюджет за 2017 година. Приети са

Read more