СЪС ВТОРАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2018 ИЗВЪРШЕНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТАВАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

Една от най-важните теми на вчерашната сесия на Общинския съвет беше предложението за втората поправка в бюджета на общината за

Read more

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Днес се проведе сесия на Общинския съвет Димитровград. Сред темите по които се произнесоха съветниците бяха и доклада за реализация

Read more

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕ ПРОВЕДЕН ДНЕС

За петък е насрочена сесията на Общинския съвет Димитровград. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение

Read more

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА – УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

За петък е насрочена сесия на общинската скупщина. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение за

Read more

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА

Общинският съвет Димитровград гласува днес първата актуализация на бюджет 2018, поради осигуряване на допълнителни средства за плащане по присъдата на

Read more

ЗА УТРЕ Е НАСРОЧЕНА 22-АТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД, С 8 ТЕМИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Пред съветниците, покрай останалото, ще се намери проекторешението за актуализация на местния бюджет, както и предложението за изменения в Устава

Read more