СЪОБЩЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРА ПО ТРАФИКА И ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

С цел по-лесно изпълнение на строителните работи по реконструкцията на моста на ул. „Пастерова“ общинската администрация призова собствениците на моторни

Read more

СЪОБЩЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРА ПО ТРАФИКА И ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД САША МАРКОВ

С цел по-лесно изпълнение на строителните работи по реконструкцията на моста на ул. „Пастерова“ общинската администрация призова собствениците на моторни

Read more