ПОРАДИ РЕМОНТ НА МОСТА ПРОМЕНЯТ РЕЖИМА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПАСТЕРОВА УЛИЦА

Поради реконструкция на моста на улица „Пастерова“ вчера бе затворена за движение за един час част от улицата, включително и

Read more

ПОРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТА НА УЛИЦА „ПАСТЕРОВА“ ДНЕС БЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИН ЧАС, ЧАСТ ОТ УЛИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МОСТА ПРЕЗ НИШАВА

Подобно спиране на трафика се очаква и през следващия период, поради което е отправен апел към всички участници в движението

Read more

ЗАПОЧНАХА РАБОТИТЕ ВЪРХУ РЕМОНТА НА МОСТА НА УЛИЦА „ПАСТЕРОВА“

Изпълнител на работите е строителната фирма Иформикс от Пирот, а в момента се върши саниране на колоните на моста. Запланувано

Read more

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА МОСТА НА УЛ. ПАСТЕРОВА

Започнаха работите на реконструкцията на моста на улица „Пастерова“. Изпълнител на работите е строителната фирма Иформикс от Пирот, явила се

Read more

ФИРМАТА ИНФОРМИКС ОТ ПИРОТ ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК В ТЪРГА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТА В ПАСТЕРОВА УЛИЦА

Днес беше открит търг за реконструкция на моста на улица „Пастерова“, на който се е явил само един кандидат. Мостът

Read more