ТРАДИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието с което децата

Read more

ТРАДИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието което ще представят

Read more

“ЦАРИБРОД В СЪРЦЕТО МИ, ЦАРИБРОД В ДУШАТА МИ, ЦАРИБРОД ДО ВЕК С МЕН” НА ЛЯТНАТА СЦЕНА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА, В СРЯДА 13-ЮНИ, ОТ 18 ЧАСА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието което ще представят

Read more

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ, ПРЕДСТАВИХА ТРАДИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА „МАЛКИТЕ АБИТУРИЕНТИ”

На лятната сцена на Народната библиотека, в петък, учениците от Основното училище, представиха традиционната програма на „малките абитуриенти”. Програмата се

Read more