СЕМИНАРИ НА ПКГО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗАНЕ

Постоянната конференция на градовете и общините организира третия цикъл на стратегическо планиране на общественото здравеопазване по темата за разработването на

Read more