„ДНИТЕ НА ЦАРИБРОДСКАТА ШУШЕНИЦА“ НА 16-ТИ И 17-ТИ НОЕМВРИ

Мероприятието  „Дните на Царибродската шушеница“ ще се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в спортната зала  в Спортния Комплекс „Парк“.

Read more