В СЪБОТА В ПИРОТ СЕ ПРОВЕДЕ ОКРЪЖНО СЪРЕВНОВАНИЕ ПО ИСТОРИЯ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

В събота в Пирот се проведе окръжно съревнование по история за средношколци, на което участваха 21 ученици от димитровградската гимназия.

Read more