ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ХРАНЕНЕТО ПРИ ДИАБЕТИЦИ”

Днес в залата на Сдружението на пенсионерите Димитровград се състоя лекция на тема „Физическата активност и храненето при диабетици”, а

Read more

В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЗАХАРНАТА БОЛЕСТ – ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНИЯ САМОКОНТРОЛ”

Сдружението за борба с диабета „Цариброд”, сдруженията на пенсионерите и на трудовите инвалиди и Червения кръст, днес организираха лекция на

Read more

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЗНАЧЕНИЕТО НА САМОКОНТРОЛА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ“

Сдружението на пенсионерите Димитровград, Червеният кръст Димитровград и Асоциацията за борба с диабета Цариброд, организират лекция на тема „Значението на

Read more