ТРАДИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието с което децата

Read more

ТРАДИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието което ще представят

Read more

“ЦАРИБРОД В СЪРЦЕТО МИ, ЦАРИБРОД В ДУШАТА МИ, ЦАРИБРОД ДО ВЕК С МЕН” НА ЛЯТНАТА СЦЕНА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА, В СРЯДА 13-ЮНИ, ОТ 18 ЧАСА

“Цариброд в сърцето ми, Цариброд в душата ми, Цариброд до век с мен” е заглавието на мероприятието което ще представят

Read more