В ГИМНАЗИЯТА СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПРЕДИ ДНИ ЗАПОЧНАХА РЕПЕТИЦИИ ЗА НОВ СПЕКТАКЪЛ НА ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА, СЪЗДАДЕНА ОТ УЧЕНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА

Двайсетина ученици тези дни усилено репетират новото заглавие в театралния афиш на Гимназиалната театрална трупа. „Дяволат и Вуте“ се казва

Read more

ЗА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ „ЛИТЕРАТУРНА ОЛИМПИАДА“ ОСВЕН ГИМНАЗИСТИТЕ ДЕЯН СТАМЕНОВ, МИЛИЦА АНДРЕЕВ, ДИНА АЛЕКСОВ И АНА КОСТОВ , СЕ КЛАСИРА И ТЕА МЛАДЕНОВ

За републиканското съревнование „Литературна олимпиада“ освен гимназистите Деян Стаменов, Милица Андреев, Дина Алексов и Ана Костов , се класира и

Read more

НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИИТЕ НЕ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Министерството на образованието на Република Сърбия прие нов план и програма за гимназиите през следващата учебна година. Тъй като новата

Read more

ПО ВТОРАТА ПОКАНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ ДО 2020Г. СА ПОДАДЕНИ 235 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Над 12 милиона евро ще бъдат инвестирани в повишаване на туристическата атрактивност, създаване на трансграничен туристически продукт, опазване на природата,

Read more

27 УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЩЕ СА ОБХВАНАТИ С ТЕСТВАНЕТО ПИСА

Колко е успешна образователната система в Сърбия ще покаже новото тестване ПИСА, koeto започва на 16.април и ще продължи до

Read more

ГИМНАЗИЯТА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ИЗПРАТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИИИТЕ, КОЯТО МИНИСТЕРСТВОТО ЩЕ ПРИЛАГА ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Министерството на образованието на Република Сърбия прие нов план и програма за гимназиите през следващата учебна година. Тъй като новата

Read more

ЧЕТИРИМА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ ДИМИТРОВГРАД СЕ КЛАСИРАХА ЗА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ „ЛИТЕРАТУРНА ОЛИМПИАДА

За републиканското съревнование „Литературна олимпиада“ се класираха четирима ученици от гимназията Свети Свети Кирил и Методий от Димитровград. И четиримата

Read more

ЗА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ „ЛИТЕАРУТНА ОЛИМПИАДА“ СЕ КЛАСИРАХА ЧЕТИРИМА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

За републиканското съревнование „Литеарутна олимпиада“ се класираха четирима ученици от гимназията Свети Свети Кирил и Методий от Димитровград. И четиримата

Read more

СНОЩИ В ХОТЕЛ „САКС БАЛКАН“ СЕ ПРОВЕДЕ ФИНАЛА НА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ГИМНАЗИЯТА

Снощи в хотел „Сакс Балкан“ се проведе финала на проекта за подобряване работата на ученическия парламент в Гимназията, реализиран от

Read more