ПРИКЛЮЧИ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ В ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

Според училищния календар за основните и средни училища, приключи първото тримесечие. В гимназията „Св.Св Кирилил и Методии“от общо 248 ученици

Read more